Dalgaard Grundejerforening

Regnskab 2021- budget 2022

Regnskab 2021 - budget 2022

Dalgaard Grundejerforening
Resultatopgørelse 01.01 -- 31.12. 2021
Tekst

Regnskab 2021

Budget 2021

Budget 2022

Kontingent 2021


146.300

145.600,00

Kontingent PBS 149 x 700 kr.

104.300,00Indbetalingskort 60 a 700

42.000,00Indtægter i alt

146.300,00

146.300

145.600,00

Udgifter
Vedligehold fællesarealer/kloak

23.764,13

22.000

22.000

Vedligehold veje - dræn - asfalt

-1.640,31

11.000

11.000

Vedligehold badebro, brolaug

6.969,17

3.000

3.000

Arbejdsdag, materiale - forplejning

12.815,90

5.000

5.000

Bestyrelsesmøder

4.180,00

4.000

4.000

Generalforsamling

5.790,00

9.000

9.000

PBS. Og Bank gebyrer

4.003,19

4.650

4.000

Porto, kontorartikler, telefon

2.587,75

2.300

2.300

Forsikringer

3.361,65

3.067

3.067

Kørsel - diverse

582,00

-

-

Gaver

2.305,00

2.000

2.000

Hjemmeside

929,00

950

950

Regnskabsassistance

500,00

-

-

Ny investeringer

223.427,75

213.588

196.700

Udgifter i alt

289.575,23

280.555

263.017

Resultat

-143.275,23

-134.255

-117.417