Dalgaard Grundejerforening

Har du styr på din skraldespand

Skraldespande placeres på egen grund

så alle fællesarealer friholdes til græsklipning


Fritstående skraldespande, der enten væltes af vinden eller ræven - med efterfølgende skral spredt ud over et stort område. Man bør opsætte stativer eller lignende på egen grund, der kan fastholde skraldespanden, så svineriet stopper.  😠

Opsætning af badebro

Broformand Jens Chr. Eriksen forventer at badebroen bliver opsat lørdag den 25 april 2015 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  
Lørdag den 12
april  2014blev Gjellerodde grundejerforenings fantastiske projekt   " Bestig Odden " indviet med promt og pragt.  Formand Erling Melton holdt tale og takkede alle for opbakningen dels i for af frivillige hænder til udførelse og dels til pengebidragsyderne. Formand for teknisk udvalg Jørgen Nørby klippede snoren til herlighederne for de forventningsfulde børn.