Dalgaard Grundejerforening

Kloakering, projekt Gjellerodde

Sidste nyt fra kloakfronten feb. 2017

Feb 2017

Kloakeringsprojektet er nu endelig afleveret med spuling og oprensning af hele vores drænsystem.

Vi har yderligere fået etableret en drænbrønd hvor planetstien mødes med vores sti til stranden ved Bellisvej

**************************************************************************************************

Dec 2016

Kloakeringsprojektet er nu afleveret og OLS er næsten færdig med den aftalt spuling og oprensning af hele vores drænsystem.

Vi håber du efterfølgende vil tage et ansvar for oprensning og vedligehold af tilløbsrender for de brønde der har umiddelbar tilknytning til din matrikkelnummer.

Ved fælles hjælp kan vi få rigtig meget fornøjelse af systemet. og dermed endnu bedre veje at køre på.

*******************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 21 april. Byggemøde nr. 48

Næste byggemøde: Dette var sidste ordinære byggemøde. Efterfølgende vil mangelliste blive gennemgået individuelt pr. grundejerforening

Projektet endte desværre med en tidsoverskridelse på 43 dage, - dagbod er 8200,00. UH - UH

Mangellister vil blive påbegyndt udført inden for 3 arbejdsuger iflg OLS.

Næste periode: TV inspektion etape 1 + 2. Slut reatablering af rabatter og grønne arealer m.v. afhænger af vejret.

For Dalgaards vedkommende er der taget hul på mangellisten. Betonstøbning omkring hovedbrønde er udført. Drænbrønd v/ Bellisvej 71 er reatableret. Vejhældning v/ 81-83 er udført. Vej samt rabat reatablering fra Violvej 122 mod øst pågår. NYT vi er blevet sat i udsigt at alle vore drænledninger og brønde vil blive gennemspulet for sand inden aflevering. Øvrige mangelliste punkter er uændret.

- Grus på vejen v/ Bellisvej nr. 7

- Sti jævnes, drænbrønd flytte Bellisvej 97/99

- Ny drænbrønd v/ sti bag Violvej 10

- Etablere dræn langs P plads v/Violvej 17

- Reatablere drænbrønd Violvej 86 A

- reatablering af drænledning ved Bellisvej 68 ( Altibox)

- Pumpebrønde Nr 131 samt 140. Afventer aktivitet for bedømmelse af støj - lugt

- Grøn område bag Violvej Øst. Jævnes m/ multimaskine. 

* Vi kan forvente at vores entrep. aftale omkring manglende drænbrønde og ledninger vil blive påbegyndt inden for 3 arb. uger.

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet. 

*******************************************************************************************************

Kære alle  

Nedenstående er modtaget fra Lemvig Vand og Spildevand den 14 april .

Kære Grundejerforening

Vi har fået information omkring at i har afholdt et møde, hvor ejere er blevet opfordret til at gennemgå fakturaer fra Lemvig Vand og Spildevand med henblik på at finde fejl.

Vi er blevet klar over at vi har fejlbehandlet enkelte adresser i forbindelse med kloakeringen. Derfor er vi nu i gang med et større arbejde, hvor vi manuelt gennemgår alle fakturaer på adresser der er tilsluttet i jeres område i 2015.

Ved fejl vil kunder modtage en refusion på nemkonto.

Med venlig hilsen

Lemvig vand og spildevand

Thomas Sørensen

Projektchef

Rønbjerghage 31, 7520 Lemvig

Direkte 96908003  Mobil 30695494

PS . Den konstaterede fejl går ud på, at der i forbindelse med udsendte årsopgørelse, er opkrævet hele vandforbruget i 2015 og ikke den mængde som er reelt er forbrugt efter tilkobling og efterfølgende vandmåler aflæsning

Med venlig hilsen

Dalgaard Grundejerforening

Ole Fogh Odgaard

*******************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 7 april. Byggemøde nr. 47

Næste byggemøde: torsdag den 21 april kl. 10.00

Kloakprojet aflevering i uge 13 som lovet. Så mangler der blot lige de sidste "krøller" og slut retablering.

Næste periode: TV inspektion etape 1 + 2. Slut reatablering af rabatter og grønne arealer m.v. afhænger af vejret.

For Dalgaards vedkommende er der taget hul på mangellisten. Betonstøbning omkring hovedbrønde er udført. Drænbrønd v/ Bellisvej 71 er reatableret. Vejhældning v/ 81-83 er udført. Vej samt rabat reatablering fra Violvej 122 mod øst pågår. NYT vi er blevet sat i udsigt at alle vore drænledninger og brønde vil blive gennemspulet for sand inden aflevering. Øvrige mangelliste punkter er uændret.

- Grus på vejen v/ Bellisvej nr. 7

- Sti jævnes, drænbrønd flytte Bellisvej 97/99

- Ny drænbrønd v/ sti bag Violvej 10

- Etablere dræn langs P plads v/Violvej 17

- Reatablere drænbrønd Violvej 86 A

- Grøn område bag Violvej Øst. Jævnes m/ multimaskine. 

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet.

******************************************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 17 marts. Byggemøde nr. 46

Næste byggemøde: torsdag den 7 april kl. 10.00

Ny revideret tidsplan melder projet aflevering i uge 13. - Herefter slut retablering.

Næste periode: Beton støbning, er godt på vej, omkring hovedbrønde i etape 2 ( Violvej-Bellisvej ) Færdiggørelse af kloakledning på Bynkevej-Nellikevej-Lupinvej

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. Vil blive planlagt efter uge 13 - Retablering af drænbrønd v/ Violvej 86A vil blive prioriteret.

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet.

*****************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 3 marts. Byggemøde nr. 45

Næste byggemøde: torsdag den 17 marts kl. 10.00

Ny revideret tidsplan melder projet aflevering i uge 11.

Næste periode: Beton støbning omkring hovedbrønde i etape 2 ( Violvej-Bellisvej ) Færdiggørelse af Bynkevej-Nellikevej-Lupinvej

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. Vil blive planlagt efter uge 11 ( påskeugen ) -Manglende, bortkommne rendestensbrønd på Bellisvej v/ sving ud for nr. 71 vil blive prioriteret.

Flemming Borum deltog i byggemødet.

*************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 18 feb. Byggemøde nr. 44

Næste byggemøde: torsdag den 3 marts kl. 10.00

Ny revideret tidsplan melder projet aflevering i uge 11.

Næste periode: Fortsættelse i Nellikevej, Porsevej samt Bynkevej.

Hovedledning på Klintevej er nu færdig.🙂

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. Vil blive planlagt efter uge 11 ( påskeugen ) -Manglende, bortkommne rendestensbrønd på Bellisvej v/ sving ud for nr. 71 vil blive prioriteret.

Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet.

*****************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 4 feb. Byggemøde nr. 43

Næste byggemøde: torsdag den 18 feb kl. 14.30

Ny revideret tidsplan melder projet aflevering i uge 11.

Næste periode: Fortsættelse i Nellikevej, Porsevej samt >NU Klintevej.🙂

Afslutningsstøbning ved vejbrønde er færdig på etape 1. fortsætter på etape 2.

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. 

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet.

************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 14 jan. Byggemøde nr. 42

Næste byggemøde: torsdag den 28 jan kl. 14.30

Projektet er stadig bagud i forhold til revideret tidsplan.

Næste periode: Udførsel af hovedledninger på Bynkevej, Myntevej samt >NU Klintevej.🙂

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. .

Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet.

**************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten tirsdag den 8 dec.Byggemøde nr. 41

 Næste byggemøde: torsdag den 14 jan kl. 14.30

Projektet er stadig ramt af vanskelige forhold hvilket betyder at materiellet trækkes væk fra Prosevej for at forcere kraftigt på de højere liggende områder. Der vil yderligere tilgå 2 gravehold fra mandag den 14 dec. Forventer at påbegynde hovedledninger samt stik nedgravning for Astersvej - Bynkevej - Klintevej kommende periode.

For Dalgaards vedkommende er mangellisten uændret, der ingen ændring fra sidst. .

Flemming Borum deltog i byggemødet

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 19 november.Byggemøde nr. 40

Næste byggemæde: torsdag den 10 dec kl. 14.30

Det blev oplyst at projektet stadig er ramt af vanskelige forhold med grundvand og at 47 % af ledningsarbejder samt 72% af stik er udført. Projektet lide af tidsnød.

For Dalgaards vedkommende er der ingen ændring fra sidst. Dog blev der tilføjet at der snarest vil blive rettet på vejprofilen ved Violvej 4 således ny brønd kan tage overfladevandet.

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet

*******************************************************************************************************

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 5 november.Byggemøde nr. 39

Næste byggemøde: torsdag den 19 nov kl. 14.30

Projektstade, Tidsplanen er bagud i forhold til reviderede tidsplan.

Entreprenøren oplyser at der vil tilgå yderligere gravemateriel og mandskab snarest. 

Tidsplan Klintevej er stadig , ugerne 48 - 51. Altså forventes udført indeværende år.

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener, dæksel slutter ikke tæt. Der er monteret kulfilter samt udført lyddæmpning samt monteret tætningslister, - der opfordres til at opservere og meddele om det ønskede resultat er opnået.

Mangelliste iforb med etape 2, Dalgaard -står stadig uændret. Håber på at kunne komme igang hermed inden for kort tid! Vi håber stadig - stadig - stadig - stadig!

- TV inspektion / Fejl er udbedret mangler fornyet TV inspektion

- Ratablering af grønt område nord for Violvej øst er meget ujævnt.

- Vådområde neden for sti bag Violvej 10, der vil blive afsat brønd.

- Dræn brøn ved Bellisvej  71 SKAL reatableres / findes!

- Drænbrønd ved Violvej 86 A retableres med nedførsel af ny dræn.

- Tilsagn om ny drænledning fra P plads ved Violvej 17

- Sti Bellisvej 97- 99 Drænbrønd placering ændres, samt stien retableres jævnt.

- Manglende vejskilt med nr samt hastighedskilt er bestilt.

 Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring men mangler --- 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at entreprenøren får indhentet tidsplan. -Har været nødsaget til at prioritere:   

Der mangler på nuværende drænledning m/ 2 brønde ved nr.27-og nr1, samt 1 brønd placeret ved Violvej nr. 9. Udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidste nyt fra kloakfronten torsdag den 15 oktober.Byggemøde nr. 38

Næste byggemæde: torsdag den 5 nov kl. 15.30

Projektstade, Tidsplanen er stadig ca. 3 uger efter tidsplan på Porsevej.

Entreprenøren har fået frigjort mandskab og materiel, hvorfor der vil blive mandet op fra uge 43. 

Tidsplan er ændret for Klintevej, tidligere planlagt til ugerne 02 - 09 nu planlagt til ugerne 48 - 51. Altså forventes udført indeværende år.

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener, dæksel slutter ikke tæt. Der er monteret kulfilter samt udført lyddæmpning samt monteret tætningslister, - der opfordres til at opservere og meddele om det ønskede resultat er opnået.

Mangelliste iforb med etape 2, Dalgaard -står stadig uændret. Håber på at kunne komme igang hermed inden for kort tid!

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring men mangler --- 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at entreprenøren får indhentet tidsplan. -Har været nødsaget til at prioritere:   

Der mangler på nuværende drænledning m/ 2 brønde ved nr.27-og nr1, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Ole Fogh Odgaard deltog i byggemødet

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Sidste nyt fra kloakfronten 17 sep. Byggemøde nr. 36.  

Næste byggemøde : Torsdag den 1 okt. kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er ca. 3 uger efter tidsplan på Porsevej.  Entreprenøren anmodes om at forcere tidsplanen, således mest muligt udføres indværende år.

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført

Gjelleroddevej

1169

Klintevej 3 - 11

Porsevej

576

1975

Nellikevej m.m.

1256

Kløvervej

Sum

1110

 6086

Myntevej

5

1098

27

31

593

99

0

63

0

61

1665

 281

228

25

5

44

0

2

82

7

Næste periode: Fortsætte med stik på Porsevej.

Iflg tidsplan er Klintevej 2 - 22, rykket til uge 02 - 09 år 2016 

Violvej/Bellisvej Vejhøvl er bestil til resterende vej renovering, ikke oplyst tidspunkt herfor.

Pumpestation P131 v/bunden af Violvej øst. -Støj fra pumpe og plask - lugtsener, Der er monteret kulfilter og udført forsøg med lydisolering.

Det pointeres fra tilsynet at redningsvejen ikke er som udstykket 10 meter for redningsvej.! 

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener, dæksel slutter ikke tæt. Der er monteret kulfilter samt udført lyddæmpning samt monteret tætningslister, - der opfordres til at opservere og meddele om det ønskede resultat er opnået.

Entrep. påregner at støbe omkring alle hovedbrønde i slutningen af projektet.

TV inspektion, etape 2. Fejl er udbedret, mangler fornyet TV inspektion.

Etape 2.den 1. juli har bestyrelsen gennemgået og udarbejdet foreløbig mangelliste/problemforhold. Er tilsendt og gennemgået med tilsynet samt entrep. ved byggemødet. De enkelte punkter blev drøftet og der vil blive iværksat løsninger herpå.

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring men mangler --- 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at entreprenøren får indhentet tidsplan. -Har været nødsaget til at prioritere:   

Der mangler på nuværende drænledning m/ 2 brønde ved nr.27-og nr1, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Flemming Borum deltog ved byggemødet.  

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 Sidste nyt fra kloakfronten 27 aug. Byggemøde nr. 35.  

Næste byggemøde : Torsdag den 10, sep kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er ca. 3 uger efter tidsplan på Porsevej.  

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført

Klintevej 3 - 11

Nellikevej m.m.

1169

576

Gjelleroddevej

Kløvervej

1975

1256

Porsevej

1110

Myntevej

 6086

Sum

5

27

0

31

1098

99

0

63

593

61

228

 281

1665

5

0

25

2

44

7

82

Næste periode: Fortsætte med stik på Porsevej.

Violvej/Bellisvej Vejhøvl er bestil til resterende vej renovering, ikke oplyst tidspunkt herfor.

Pumpestation P131 v/bunden af Violvej øst - Elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. Støj fra pumpe og plask - lugtsener, søges afhjulpet med kulfilter samt lydisolering.

Det pointeres fra tilsynet at redningsvejen ikke er som udstykket 10 meter for redningsvej.! 

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener, dæksel slutter ikke tæt. Der er monteret kulfilter samt udført lyddæmpning samt monteret tætningslister, - der opfordres til at opservere og meddele om det ønskede resultat er opnået.

Entrep. påregner at støbe omkring alle hovedbrønde i slutningen af projektet.

TV inspektion, etape 2. Fejl er udbedret, mangler fornyet TV inspektion.

Etape 2.den 1. juli har bestyrelsen gennemgået og udarbejdet foreløbig mangelliste/problemforhold. Er tilsendt og gennemgået med tilsynet samt entrep. ved byggemødet. De enkelte punkter blev drøftet og der vil blive iværksat løsninger herpå.

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring men mangler --- 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at entreprenøren får indhentet tidsplan. -Har været nødsaget til at prioritere:   

Der mangler på nuværende drænledning m/ 2 brønde ved nr.27-og nr1, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Flemming Borum deltog ved byggemødet.  

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sidste nyt fra kloakfronten 13 aug. Byggemøde nr. 34.  

Næste byggemøde : Torsdag den 27, august kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er ca. 3-4 uger efter tidsplan.     

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført

Klintevej 3 - 11

Nellikevej m.m.

1146

576

Gjelleroddevej

Kløvervej

1998

1256

Porsevej

1110

Myntevej

 6086

Sum

5

27

0

31

1098

99

0

63

341

61

228

 281

1665

5

0

25

0

30

7

67

Næste periode: Fortsætte med stik på Porsevej.

Violvej/Bellisvej Vejhøvl er bestil til resterende vej renovering, ikke oplyst tidspunkt herfor.

Pumpestation P131 v/bunden af Violvej øst - Elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. Det pointeres fra tilsynet at redningsvejen ikke er som udstykket 10 meter for redningsvej.! 

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener. dæksel slutter ikke tæt. Der er udført lyddæmpning samt monteret tætningslister, - der opfordres til at opservere og meddele om det ønskede resultat er opnået.

Entrep. påregner at støbe omkring alle hovedbrønde i slutningen af projektet.

Etape 2.Bestyrelsen har efter gennemgang onsdag den 1.juli, udarbejdet foreløbig mangelliste/problemforhold. Bliv tilsendt og gennemgået med tilsynet samt entrep. ved byggemødet. De enkelte punkter blev drøftet og der vil blive iværksat løsninger herpå. 

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring men mangler --- 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at entreprenøren får indhentet tidsplan. -Har været nødsaget til at prioritere:   

Der mangler på nuværende drænledning m/ 2 brønde ved nr.27-og nr1, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet.  

===================================================================================== 

Sidste nyt fra kloakfronten 02 juli. Byggemøde nr. 33.  

Næste byggemøde : Torsdag den 13, august kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er ca. 3 uger efter tidsplan på Porsevej.  

TV inspektion på Violvej er udført. fejlrettelser er under udførelse.   

Stik i alt             Udført

Etape 3

Klintevej 3 - 11

5

5

Ledninger i alt

1146

Gjelleroddevej

Porsevej

576

1998

Nellikevej m.m.

Myntevej

1256

1110

Kløvervej

 6086

Sum

27

1098

31

341

99

0

63

228

61

0

 281

1665

12

3

0

7

0

27

Næste periode: Fortsætte med stik på Porsevej.

Bellisvej/Violvej finish på veje og rabatter m.v. pågår Multimaskine udfører rabat renovering i uge 28. Vejhøvl er bestil til resterende vej renovering, ikke oplyst tidspunkt herfor.

Vi er sat i udsigt at huller på Violvej øst bliver fyldt senest uge 28. ( inden entrep. ferie)

Pumpestation P131 v/bunden af Violvej øst - er placeret forkert, hvorfor elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. Søges udført i kommende periode. Det pointeres at redningsvejen ikke er som udstykket 10 meter for redningsvej.! 

Pumpestatiom P 140. På bunden af Bellisvej klager over støj/ fra pumpe og plask  samt lugtgener. dæksel slutter ikke tæt.

Entrep. påregner at støbe omkring alle hovedbrønde i slutningen af projektet.

Etape 3. Etablere til/ afgange fra pumpebrønd. Sætning af hovedledningsbrønde på underboret rør. Etape 3,  består af 6086 meter ledningsførelse samt 281 skelbrønde 

Der er udarbejdet en mangelliste på etape 1. som vil blive bearbedet - NU.

Etape 2.Bestyrelsen har efter gennemgang onsdag den 1.juli, udarbejdet foreløbig mangelliste/problemforhold. Bliver tilsendt tilsynet samt entrep. uge 28. 

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde. 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at fiberbredbånds nedgravninbgen færdiggøres. (forventes påbegyndt inden for 1 arb. uger.)  

Der er ligeledes truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på Violvej øst ialt 238 meter dræn + 8 brønde, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Flemming Borum og Ole Fogh Odgaard deltog ved byggemødet.  

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sidste nyt fra kloakfronten 18 juni. Byggemøde nr. 32.  

Næste byggemøde : Torsdag den 2, juli kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er fortsat 3 uger efter tidsplan på Porsevej. Gjelleroddevej følger tidsplanen. Klintevej - nr 3 - 11 er udført m/ planering ect. Der søges om tidsforlængelse på 2 arb. uger grundet vandniveau. 

TV inspektion på Bellisvej er udført, fejlrettelser er foretaget.  

Stik i alt             Udført

Etape 3

Klintevej 3 - 11

5

5

Ledninger i alt

Nellikevej m.m.

1146

576

Gjelleroddevej

Kløvervej

1998

1256

Porsevej

1110

Myntevej

 6086

Sum

27

0

31

1098

99

0

63

338

61

228

 281

1665

0

9

0

0

7

21

Næste periode: Udføre TV inspektion af Violvej samt kontrol af fejlrettelser på Bellisvej udføres uge 27. Renovering af veje og rabatter i etape 2 m/ vejhøvl udføres fredag/mandag 19+22 juni. Generel finish/oprydning på stik og rabatter fortsætter kommende uge

Pumpestation P131 v/bunden af Violvej øst - er placeret forkert, hvorfor elskab flytte mod nordvest og drejes 90 gr. Søges udført i kommende periode. Vejbredde på 10 meter for redningsvej, ikke tilstede! 

Etape 3. Etablere til/ afgange fra pumpebrønd. Sætning af hovedledningsbrønde på underboret rør. Etape 3,  består af 6086 meter ledningsførelse samt 281 skelbrønde 

Der er udarbejdet en mangelliste på etape 1. som vil blive bearbedet - NU.

Tilsvarende vil der blive udarbejdet mangelliste/problemforhold for etape 2, af bestyrelsen efter delaflevering den 18 juni.  

Orienteringstavle flyttes fra Violvej til Lykkesgårdsvej.

Dalgaard grundejerforenings vejafvandingsprojekt. 🙂 

OLS A/S har iht aftale udført vejafvanding på ledningsføring fra nuværende drænledning ved nr 73 og op til svinget ved nr 83 samt fra nr 83 til nr 130. I alt ca 240 meter samt 6 brønde. 

Nedenstående er påbegyndt, men ikke færdiggjort på nuværende, - afventer at fiberbredbånds nedgravninbgen færdiggøres. (forventes påbegyndt inden for 2 arb. uger.)  

Der er ligeledes truffet aftale med OLS A/S om udførelse af vejafvanding på Violvej øst ialt 238 meter dræn + 8 brønde, samt udjævning for ændring af vejprofil, ved stejl nedkørsel v/ nr 15-86 A, til mere jævn vejprofil. Vejen genopbygges med knust beton komprimeret med stabilgrus. Iflg. entrep. vil slutresultatet blive en vejbane der ikke køres op ved almindelig bil/lastbilkørsel. 

Flemming Borum deltog ved byggemødet. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Sidste nyt fra kloakfronten 04 juni. Byggemøde nr. 31.  

Næste byggemøde : Torsdag den 18 juni kl. 14.30 i skurvogn på parkeringspladsen v/ Odden. 

Projekt stade, Tidsplan , etape 3, er 3 uger efter tidsplan.  Klintevej - nr 3 - 11 er under udførelse. Der søges om tidsforlængelse på 2 arb. uger grundet vandniveau. 

TV inspektion på Bellisvej er udført, fejlrettelser foretages hurtigst muligt. 

Etape 3, Pumpebrønd nr. P170 og P 150 er sat.

Der afholdes delaflevering på etape 2 til næste byggemøde.  

Etape 3

Ledninger i alt

Stik i alt             Udført