Dalgaard Grundejerforening

2019-resultatopgørelse


2019

Budget 2020

2018

INDTÆGTER
Kontingenter

147.000,00

146.300,00

104.500,00

Indtægter Lemvig Vand

0


4.552,40

Vedligeholdselse betalt af grundejer

0


1.200,00

Tilkud Planetstien

0


18.750,00

INDTÆGTER I ALT

147.000,00

146.300,00

129.002,40

UDGIFTER
Vedligeholdelse fællesarealer / kloak

-21.110,26

-22000,00

-18.275,06

Vedligeholdelse veje, dræn, asfalt

-22.898,42

-23000,00

-10.961,10

Arbejdsdag, materialer og forplejning

-8.481,80

-8000,00

-11.517,43

Vedligeholdelse badebro, brolaug

-15.019,50

-6000,00

-2.262,36

Ny investeringer

0,00

-8000,00


Porto, kontorartikler, telefon

-2.155,80

-2300,00

-2.297,82

Generalforsamling

-8.574,00

-9000,00

-8.533,00

Bestyrelsesmøder

-4.111,53

-4000,00

-1.600,00

PBS gebyrer, gebyrer bank

-2.662,04

-2800,00

-2.462,32

Renteudgifter banken

0

-1850,00

-540,01

Forsikringer

-2.875,52

-3067,00

-2.807,72

Kørsel og diverse

-500

0,00

-1.000,00

Gaver

-1.990,00

-2000,00

-2.097,98

Hjemmeside m.v.

-795

0,00

-795

Tilskud til hjertestarter, kursus hjertestarter

0

0,00

209,4

Regnskabsassistance

-500

0,00

-500

UDGIFTER I ALT

-91.673,87

-92017,00

-65.440,40

ÅRETS RESULTAT

55.326,13

54.283,00

63.562,00