Dalgaard Grundejerforening

Regnskab 2020

Regnskab 2020

Dalgaard Grundejerforening


Resultatopgørelse  01.01  -  31.12 2020


Tekst

Regnskab 2020

Budget 2021
Kontingent


146300

PBS 164 a 700

114800,00


indbetalingskort 44 a 700

30800,00

Indtægter i alt

145600,00

146300,00Vedligehold fællesarealer/kloak

19255,50

22000

Vedligehold veje - dræn -

21092,19

11000

Vedligehold badebro, brolaug

3620,23

3000

Arbejdsdag, materiale - forplejning

4603,20

5000

Bestyrelsesmøder

5291,55

4000

Generalforsamling

11790,00

9000

PBS. Og Bank gebyrer

4566,21

4650

Porto, kontorartikler, telefon

1903,75

2300

Forsikringer

3078,81

3067

Kørsel

0,00

0

Gaver

2054,00

2000

Hjemmeside

0,00

950

Regnskabsassistance

670,40

0

Ny investeringer

6263,38


* Flis til slugten


6000

* Ny drænledning bellisvej 6-8


13500

* Ny drænledning bellisvej 88/75


12375

* Prøve belægning Bellisvej


17250

* Afretning til belægningsten


2250

* Dræn fra belægningssten


4000

* Asfaltering Violvej 1350m2


170084

*Afretning til asfalt Violvej


26437

* Fart bump Safe Road 2 stk


12500
Udgifter i alt

84189,22

-331363
Resultat

61410,78

-185063

Status 31.12-2020